Organisatie

Stichting Openluchtmuseum Het Hoogeland is het grootse openluchtmuseum van Noord-Nederland. Sinds 1959 verzamelt, behoudt, beheert en presenteert het museum een collectie gebouwen en roerende objecten, die een beeld geven van het leven op het Groninger platteland in de periode 1750-1950.

Het museum is centraal gelegen op de dorpswierde van Warffum en beslaat het centrum van het dorp.

Openluchtmuseum Het Hoogeland kent een bestuur bestaande uit zes leden, dat gemiddeld vijfmaal per jaar bijeenkomt. Het museum heeft een team van zes betaalde medewerkers: een directeur (o.a. algemeen, financieel, tentoonstelling- en collectiebeleid), adjunct-directeur (o.a. dagelijks en personeels-/vrijwilligersbeleid, marketing en educatie), hoofd technische dienst/collectiebeheerder, facilitair medewerker en twee front-officemedewerkers. Ook is een redacteur sociale media op freelance basis voor het museum werkzaam. Het museum doet daarnaast een beroep op een groep van ruim 60 vrijwillige medewerkers. Zij zijn werkzaam op de volgende afdelingen: administratie, collectiebehoud en -beheer, educatie, facilitaire dienst, molenbeheer, receptie, technische dienst en terrein- en groenonderhoud. De museumhoreca is verpacht. Ook biedt het museum werkervarings-, stage- (MO, MBO, HBO en Universiteit)  en re-integratieplekken aan.

Openluchtmuseum Het Hoogeland heeft een Comité van Aanbeveling dat bestaat uit:

Janine Abbring

Doeko Bosscher

Harm Eiso Clevering

Henk Helmantel

Alma Huisken