Wad en klei, het Hoogeland

Warffum grenst aan het waddenkustgebied dat de status van Unesco Werelderfgoed heeft. Ten zuiden van het dorp ligt het eeuwenoude wierdenlandschap, ten noorden polders die grenzen aan de Waddenzee. Het landschap is er ruig en open. Uitgestrekte akkers en weilanden onderbroken door boerderijen en hooggelegen dorpjes. Zo’n 2500 jaar geleden vestigden zich hier de eerste permanente bewoners. Ze wierpen wierden (woonheuvels) op om zich tegen het water te beschermen. De wierden vormden de basis voor de latere dijken, die veelal vanuit de kloosters zijn aangelegd. Na de bedijkingen is het landschap in cultuur gebracht. Later volgde de inpoldering van aanslibbend land aan de waddenkust. Zo ontstonden grote landerijen met vruchtbare zeeklei.

Lees het landschap

De geschiedenis laat zich overal in het landschap herkennen. De dorpen hebben een eigen karakter met een groot aantal kleine huizen dicht op elkaar. Een marktplein of een brink ontbreekt. In het buitengebied zijn de oudste dijken nog te herkennen. De loop van de sloten en kanalen verwijst naar de periode waarin het land in cultuur is gebracht.

Archeologisch informatiepunt

Sluizen markeren de plekken waar voorheen overtollig water op zee werd geloosd. Openluchtmuseum Het Hoogeland beschikt over een van de vijf archeologische informatiepunten in de provincie Groningen. Bezoekers krijgen in de eerste zaal van het tentoonstellingsgebouw informatie over het ontstaan en de ontwikkeling van het bijzondere Noord-Groninger landschap.