Plan uw bezoek

Winkelmandje

0 items | 0,00

Naar de kassa »

Giften en schenkingen

Giften en schenkingen

Het museum heeft ten doel het inrichten, in stand houden en exploiteren van het Openluchtmuseum het Hoogeland te Warffum ten einde een zo breed mogelijk publiek kennis te laten nemen van zowel de leefwijze van de vroegere bevolking als van de geschiedenis en cultuur van het Hogeland in de provincie Groningen. De museale collectie is tot stand gekomen door (financiële) giften, schenkingen en legaten van particulieren en vormt het fundament van het openluchtmuseum. Openluchtmuseum Het Hoogeland stelt het dan ook op prijs, dat u overweegt om het museum een gift of schenking te doen.

Wat te doen bij financiële giften, schenkingen of legaten?

Het beheren, registreren, onderhouden en presenteren van een collectie is kostbaar. De kwetsbare collecties vragen veel aandacht om in goede staat te blijven en zo nog vele komende generaties te inspireren en te informeren. Bij dit werk is uw financiële steun van harte welkom.

Wilt u het museum een schenking of legaat doen toekomen, dan kunt u gebruik maken van flinke fiscale voordelen. Openluchtmuseum Het Hoogeland is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en daarmee vrijgesteld van belasting op schenkingen en legaten. Voor meer informatie hierover zie elders op deze pagina. U kunt ook contact opnemen met uw notaris of kijken op: www.cultuurmecenaat.nl of www.belastingdienst.nl.

Wat te doen bij schenkingen en legaten van goederen?

Bij materiële schenkingen en legaten probeert het museum zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de wens van de aanbieder, maar aangaande eventuele toevoegingen aan de collectie moet Openluchtmuseum Het Hoogeland wel de volgende punten in ogenschouw nemen:

  • Schenkingen en legaten mogen niet strijdig zijn met de belangen van het museum.
  • Zijn er voorwaarden of een last verbonden aan een schenking of legaat?
  • Het museum accepteert geen reproducties en voorwerpen van na 1900.
  • De conservator bepaalt of een aangeboden voorwerp past binnen de collectie van het museum en of het voorwerp wordt opgenomen.
  • De conservator en collectiebeheerder bepalen of de omstandigheden voor conservering van een aangeboden voorwerp toereikend zijn en gegarandeerd kunnen worden.

Alvorens het museum in gesprek met u gaat over een eventuele schenking van goederen, vragen wij u, om bovenstaande redenen, een omschrijving (wat is het, datering, grootte etc.) + afbeelding van het voorwerp te e-mailen naar directie@hethoogeland.com.

ANBI

Openluchtmuseum Het Hoogeland is een zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat legaten, erfenissen en donaties aan het museum onder een belastingvriendelijk regime vallen. Meer informatie vindt u op onze ANBI-pagina.