Plan uw bezoek

Winkelmandje

0 items | 0,00

Naar de kassa »

Giften en schenkingen

Giften en schenkingen

Het museum heeft ten doel het inrichten, in stand houden en exploiteren van het Openluchtmuseum het Hoogeland te Warffum ten einde een zo breed mogelijk publiek kennis te laten nemen van zowel de leefwijze van de vroegere bevolking als van de geschiedenis en cultuur van het Hogeland in de provincie Groningen. De museale collectie is tot stand gekomen door (financiële) giften, schenkingen en legaten van particulieren en vormt het fundament van het openluchtmuseum. Openluchtmuseum Het Hoogeland stelt het dan ook op prijs, dat u overweegt om het museum een gift of schenking te doen.

Wat te doen bij financiële giften, schenkingen of legaten?

Het beheren, registreren, onderhouden en presenteren van een collectie is kostbaar. De kwetsbare collecties vragen veel aandacht om in goede staat te blijven en zo nog vele komende generaties te inspireren en te informeren. Bij dit werk is uw financiële steun van harte welkom.

Wilt u het museum een schenking of legaat doen toekomen, dan kunt u gebruik maken van flinke fiscale voordelen. Openluchtmuseum Het Hoogeland is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en daarmee vrijgesteld van belasting op schenkingen en legaten. Voor meer informatie hierover zie elders op deze pagina. U kunt ook contact opnemen met uw notaris of kijken op: www.cultuurmecenaat.nl of www.belastingdienst.nl.

Wat te doen bij schenkingen van goederen?

Openluchtmuseum Het Hoogeland heeft een collectie van om en nabij de 20.000 objecten. Die vragen veel tijd en zorg van betaalde medewerkers en vrijwilligers. Om daarbij de juiste kwaliteit te kunnen bieden is het museum zeer terughoudend bij het aannemen van voorwerpen. Mocht u een schenking overwegen, sta dan eerste stil bij de volgende overwegingen:

  • Zijn de voorwerpen aantoonbaar van voor 1900?
  • Zijn de objecten aantoonbaar gemaakt of gebruikt in Noord-Groningen?
  • Is de herkomstgeschiedenis van de objecten goed gedocumenteerd?

Als u een van bovenstaande vragen met “nee” beantwoordt, dan zullen wij het niet aannemen. Mocht u alle vragen met “ja” beantwoorden, dan vragen wij om een mail te sturen met een omschrijving (wat is het, datering, grootte etc.) + afbeelding van het voorwerp naar directie@hethoogeland.com. Wij zullen dan nagaan of het object een goede uitbreiding van de collectie betreft. Daarbij spelen de staat van het voorwerp en de vraag of wij over vergelijkbare objecten beschikken, een belangrijke rol.
Met deze strikte procedure doen wij geen uitspraken over de waarde of kwaliteit van het object. Om elk voorwerp de zorg te geven die het verdient, moeten wij noodgedwongen kritisch zijn.

ANBI

Openluchtmuseum Het Hoogeland is een zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat legaten, erfenissen en donaties aan het museum onder een belastingvriendelijk regime vallen. Meer informatie vindt u op onze ANBI-pagina.