Plan uw bezoek

Winkelmandje

0 items | 0,00

Naar de kassa »

Privacy-Statement

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Dat betekent dat wij in geval wij contact- en/of persoonsgegevens van u verwerken:

  • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
  • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • u eerst vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij het noodzakelijk is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
  • wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
  • Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Mocht u inzage willen in onze algemene privacyverklaring, dan kunt u een mail sturen naar kantoor@hethoogeland.com.