Plan uw bezoek

Winkelmandje

0 items | 0,00

Naar de kassa »

Plaats voor het Verleden, Ruimte voor de Toekomst

samenvatting

Missie, Visie en Strategieën

a. Openluchtmuseum Het Hoogeland kent een centrale missie die leidend is voor alles wat het museum doet en waar het voor staat. Die missie luidt:

“Het openluchtmuseum biedt zijn publiek een duurzame beleving van de
onlosmakelijke samenhang tussen verleden, heden en toekomst.”

Het openluchtmuseum is doordrongen van het feit dat het verleden waardevol is en dat tastbare herinneringen daarvan moeten worden bewaard. Tegelijkertijd realiseert het museum zich dat de geschiedenis niet op zichzelf staat, maar dat er directe relaties zijn tussen het verleden, het heden en de toekomst. Het museum beseft dat het een rol speelt in het vertellen en daarmee het vertalen van het verleden, zodat de bezoekers van nu beter zijn voorbereid op de toekomst.

b. Op grond van de missie is een visie op het museum in 2024 geformuleerd. In dat jaar zal er sprake zijn van een vernieuwde presentatie, een stevige organisatie met professionele aansturing en een gezonde financiële basis.
De laatste jaren heeft het museum  strak aan de wind moeten zeilen, om tekorten op de exploitatie te voorkomen. De komende periode zal een inhaalslag moeten worden gemaakt om de organisatie en de financiën te verbeteren en zo een duurzaam fundament voor de toekomst te leggen. Het toekomstbeeld zal worden bereikt door een inhoudelijke verbetering met als gevolg een aanzienlijke uitbreiding van het bezoekersaantal, wat weer leidt tot hogere inkomsten.

c. Uit de missie vloeit een aantal strategieën voort. Deze zijn leidend bij de vervulling van de missie. Voor de komende vier jaren heeft het museum de volgende vier strategieën geformuleerd:

A. Verleden, heden en toekomst: waarborgen en uitdragen van onze unieke collectie;

B. Beleving: bieden van een waardevolle, prikkelende en daardoor onvergetelijke ervaring voor onze bezoekers;

C. Samenhang: bijdragen aan het historisch besef door de relaties tussen verleden en heden te laten zien en de relatie van de bezoeker met dat verleden;

D. Duurzaam: streven naar een balans tussen mensen, middelen en omgeving.

Deze strategische lijnen worden in het volledige plan verder uitgewerkt in het beleid van het museum voor de komende vier jaar. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de voorwaarden die nodig zijn voor de uitvoering van het beleid.