Plan uw bezoek

Winkelmandje

0 items | 0,00

Naar de kassa »

Bestuurder

Vacature
Het bestuur van de stichting is op zoek naar een nieuw en enthousiast lid met ingang van januari 2022. Het bestaat momenteel uit 6 leden en komt minimaal 5 keer per jaar bijeen voor een overleg met de directie van het museum. Twee van de leden zijn speciaal belast met de financiën van het museum. Het secretariaat wordt verzorgd door de directie.

Per 1 januari is er wegens vertrek van één van de leden een bestuursfunctie vacant. We zijn op zoek naar iemand die:

–  brede, professionele ervaring heeft met een vrijwilligersorganisatie, bij voorkeur in de cultuursector;

–  een grote betrokkenheid voelt met en kennis heeft van de geschiedenis en de cultuur van Groningen, in het bijzonder die van het Hogeland;

– bekend is met en een grote affiniteit heeft met de museale wereld (exposities, collectievorming en -conservering);

– gelet op de samenstelling van het bestuur is er een grote voorkeur voor een vrouw.

Over de organisatie
Openluchtmuseum Het Hoogeland bestaat uit twintig gebouwen in de kern van het wierdendorp Warffum, waarmee het een beeld geeft van het leven op het platteland, met een nadruk op de 19e eeuw. Naast de panden heeft het museum een collectie van zo’n 20.000 objecten.

De organisatie telt 8 betaalde medewerkers en ruim 65 vrijwilligers. Een professioneel vrijwilligersbeleid zorgt er voor dat medewerkers lang bij het museum betrokken blijven en dat doelstellingen van de organisatie gehaald worden. Het museum is opgenomen in het Nederlands Museumregister en onderschrijft de Ethische Code van de International Council of Museums (ICOM). Het museum is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en geniet op grond daarvan enkele fiscale voordelen.

Vernieuwing
Het museum werkt aan een ingrijpend verbeteringsprogramma voor alle gebouwen en aan een nieuwe inleidende vaste opstelling voor het hoofdgebouw. De vernieuwingen hebben tot doel om een bredere en grotere groep bezoekers te bereiken. Op dit moment kent het museum tussen de 12.000 en 17.000 bezoekers. Dit moet stijgen naar een gemiddelde van 25.000.

Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging, maar kunnen gebruik maken van vergoeding voor reiskosten. Geïnteresseerden sturen een mail, voorzien van een cv naar: directie@hethoogeland.com o.v.v. “vacature bestuurder”.