Openluchtmuseum Het Hoogeland bestaat 60 jaar! 1959 - 2019

Terug naar School

Datum
06 april 2019 - 03 november 2019

Informatie

Leesplankjes, schoolplaten, de plak en de pechvogel; bekende voorwerpen uit de geschiedenis van ons onderwijs. In de 19e eeuw kreeg het onderwijs de vorm die we nu nog kennen. De tentoonstelling Terug naar School laat deze ontwikkeling zien.

In de 19e eeuw ging Nederland op zijn kop: fabrieken kwamen, mensen trokken van het platteland naar de stad, nieuwe vervoersmiddelen werden ontwikkeld, de sociale verhoudingen veranderden en ons land werd een rechtstaat. Al deze gebeurtenissen hebben ook gevolgen voor de manier waarop jonge kinderen worden onderwezen. Tegelijkertijd leiden de veranderingen in het onderwijs weer tot nieuwe ontwikkelingen in de samenleving.

Noordelijke hervormerspechvogel, replica, bruikleen Nationaal Onderwijsmuseum, Dordrecht
Veel innovaties in het schoolsysteem en in de inhoud van de lessen, hebben hun oorsprong in Noord-Nederland. De schoolmeesters en hervormers Wester, Rijkens en Brugstra, de onderwijsinspecteur Van Swinderen, de ontwikkelaars van lesmateriaal Scheepstra en Jetses, en de minister van de Leerplichtwet Goeman Borgesius komen allemaal uit Groningen en Drenthe. Ook bekende schoolboeken, het leesplankje, wereldkaarten en wandplaten van de uitgevers Wolters en Noordhof, zijn in Groningen ontwikkeld.

Lesmateriaal
De tentoonstelling voert de bezoeker van de chaotische lespraktijk van de 18e eeuw via de belangrijkste 19eeeuwse vernieuwers naar de manier waarop het moderne lager onderwijs langzaam gestalte kreeg. De expositie toont natuurlijk het lesmateriaal, de schoolbankengedragscodedobbelsteen en disciplinemaatregelen, maar daarnaast is er ook aandacht voor de schoolgebouwen, voor klassenfoto’s, de kweekschool en onderwijswetgeving én voor het beeld van de wereld dat kinderen toen en nu kregen voorgeschoteld.

Jubileum
De expositie is onderdeel van het jubileumprogramma van het openluchtmuseum, dat 60 jaar geleden werd opgericht. De tentoonstelling vindt plaats in het hoofdgebouw, dat in de vorige eeuw de Openbare Lagere School van Warffum was. Maar ook op andere plekken in het museum wordt aandacht besteed aan de expositie, zoals in de voormalige bewaarschool en gymzaal, waar nu museumrestaurant Het Spijslokaal is gevestigd. Terug naar School is van 6 april tot en met het einde van het museale zomerseizoen op 3 november te bezichtigen.