Openluchtmuseum Het Hoogeland bestaat 60 jaar! 1959 - 2019

Openluchtmuseum het Hoogeland breidt uit met twee gebouwen

Datum
15 juni 2019

Informatie

Het jubilerende openluchtmuseum breidt uit! Een smederij annex rijwielhandel, daterend rond de Eerste Wereldoorlog, is een compleet nieuwe toevoeging aan de museale presentatie. Daarnaast heeft de originele Schutstal een geheel nieuwe inrichting gekregen en herbergt nu de unieke landbouwcollectie van het museum. Op 15 juni worden beide gebouwen officieel geopend door Barbara Risselada, directeur van Marketing Groningen.

Smid en fiets
Al jarenlang koestert het museum de wens om op zijn terrein een smederij in te richten. Uit diverse legaten zijn complete interieurs van dorpssmeden verworven. Bij gebrek aan een geschikt gebouw kon maar niet tot uitvoering van deze wens wordt overgegaan. Nadat de oude slagerij aan het Oosterkerkpad niet meer voor andere doeleinden werd gebruikt, kon deze eindelijk worden ingericht. Daarbij is gekozen voor een tijdsbeeld van rond de eerste wereldoorlog. Dat is een periode waarin veel dorpssmeden hun inkomsten zagen teruglopen en op zoek gingen naar andere verdiensten. Smeden kozen voor een installatiebedrijf, een garageonderneming, of zoals een grote groep, voor een fietsenwinkel. De fiets was in opkomst als massa-vervoermiddel en steeds meer mensen schaften er eentje aaFongers fietsenn.

Vlees noch vis
De voormalige slagerij, veel inwoners van Warffum kennen het gebouw misschien nog als viswinkel, bestaat uit twee delen: een slachtlokaal en een verkooplokaal. Het gebouw is een kleine eeuw geleden gebouwd. Het voormalige slachtlokaal heeft de inrichting van een smederij gekregen. Het verkooplokaal is voorzien van een kleine fietsenwinkel. Gezamenlijk bieden zij het beeld van een ondernemer op een veranderend platteland.

Open depot
De Schutstal uit 1867 is al langere tijd onderdeel van de museale collectie. Jarenlang werden hierin groepen ontvangen. Met de bouw van het nieuwe museumcafé verviel die functie en kon naar een nieuwe bestemming voor de stal worden omgezien. Die is gevonden in een open depot-opstelling voor de landbouwcollectie. Die verzameling was jarenlang onzichtbaar voor het publiek. Vanaf juni is een deel van de historische werktuigen en machines weer te zien. Een open depot betekent dat het publiek de collectie te zien krijgt alsof het nog in depot staat. Zonder veel opsmuk kan worden genoten van de ploegen, dorsvlegels, zaaimachines en andere gereedschappen. Bovendien biedt De Schutstal onderdak aan de prachtige 19e eeuwse  bluswagen van de toenmalige  Aduarder brandweer (van de firma Van Bergen uit Heiligerlee), een historisch kerkbrik en de nog volledige kar van een scharensliep.

Miniwebsites
Beide gebouwen worden voorzien van een miniwebsite die de bezoekers met hun eigen telefoon of tablet kunnen raadplegen. De website vertelt de achtergronden van de presentatie en geeft aan de hand van foto’s en videobeelden nadere informatie over de geschiedenis en het voormalige gebruik.

Feestelijk
Het gebeurt niet dagelijks dat een museum wordt uitgebreid met nieuwe presentaties. Groeiende publieke belangstelling, mede ingegeven door landelijke awards van ANWB en Museumvereniging, maken het mogelijk om het cultuur-toeristisch potentieel van het museum verder te exploiteren. De opening van De Smederij en De Schutstal is dan ook een bijzonder en feestelijk moment in het jaar dat het museum zijn 60e verjaardag viert.